Pretraga
Moj Naturavetal
Tražite na Naturavetal.hr

Pravo na povlačenje

Pravo na jednostrani raskid Ugovora sklopljenog s trgovcem

Potrošač ima pravo unutar četrnaest dana raskinuti ovaj Ugovor bez navođenja razloga za isto.

Rok od 14 dana počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Da biste koristili svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, molimo obavijestite Naturavetal (Naturavetal GmbH & Co.KG, Nordstraße 9, 49086 Osnabrück, info@naturavetal.de, Telefon: 0049 541 760 266 760, Faks: 0049 541 760 266 766) putem jasne izjave (dostavljenu primjerice poštom, faksom ili e-poštom) o Vašoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora. Za potrebe obavijesti o jednostranom raskidu možete koristiti obrazac koji možete preuzeti ovdje.

Za očuvanje roka za jednostrani raskid Ugovora dovoljno je da obavijest o korištenju prava na jednostrani raskid pošaljete prije isteka istog roka.

Posljedice jednostranog raskida Ugovora sklopljenog s trgovcem

Po jednostranom raskidu Ugovora, Naturavetal je dužan izvršiti povrat svih Vaših plaćanja, uključivo troškove dostave (uz izuzetak dodatnih troškova koji su nastali odabirom dostave drugačije vrste od one najpovoljnije ponuđene od strane Naturavetal-a) bez odgode i najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat će se vršiti istim načinom koji je korišten pri inicijalnoj transakciji, osim ako je izričito dogovoreno drugačije. Pritom ne snosite naknade za povrat novca.

Preuzet ćemo robu od Vas. Dužni ste snositi izravne troškove vraćanja robe. Za robu koju se zbog njena sastava ne može slati poštom naplaćuje se inicijalni trošak dostave. Eventualni gubitak vrijednosti robe bit ćete dužni nadomjestiti samo ako je odnosni gubitak vrijednosti nastao uslijed rukovanja koje nije povezano s ispitivanjem prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Pravo na jednostrani raskid Ugovora s trgovcem ne primjenjuje se na sljedeće ugovore:

  • ugovore o dostavi robe koja se može brzo pokvariti ili čiji je rok trajanja brzo istekao
  • ugovore o isporuci zapečaćene robe koja iz zdravstveno-zaštitnih ili higijenskih razloga nije primjerena za povrat zbog uklanjanja pečata nakon dostave.

Obrazac Obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora

- Za: Naturavetal GmbH & Co.KG, Nordstraße 9, 49086 Osnabrück, info@naturavetal.de, Faks: 0049 541 760 266 766

Ovime ja/mi (*) jednostrano raskidam(o) sklopljeni Ugovor o kupovini niže navedene robe (*)/pružanju niže navedenih usluga (*):

- Roba naručena dana (*) / zaprimljena dana (*)
- Ime potrošača
- Adresa potrošača
- Potpis potrošača (samo kod dostave poštom)
- Datum
(*) Brisati prema potrebi.

Click Here
Naturavetal Logo
Naš bilten s vrijednim savjetima i informacijama o novostima Prijavite se brzo i jednostavno na naš bilten! Informirat ćemo Vas o našim novostima o prirodnoj i zdravoj hrani za pse i vrsti primjerenoj hrani za mačke, ali i dati Vam vrijedne savjete o ishrani i držanju životinje – za dug, zdrav i vitalan život Vašeg psa i Vaše mačke.