Naturavetal Logo

Opći uvjeti poslovanja

1. Opseg

Sljedeći Opći uvjeti (OU) vrijede za sve narudžbe potrošača i trgovaca putem naše online trgovine.

"Potrošač" znači pojedinac koji djeluje u svrhe koje su u potpunosti ili uglavnom izvan trgovine, poslovanja, obrta ili profesije tog pojedinca; 
„trgovac” znači osoba koja djeluje u svrhe povezane s trgovinom, poslovanjem, obrtom ili profesijom te osobe, bilo da djeluje osobno ili preko druge osobe koja djeluje u ime trgovca ili za račun trgovca.

Za trgovce vrijedi sljedeće: Ako trgovac koristi proturječne ili dopunske Opće uvjete, njihova valjanost je ovime u suprotnosti; oni postaju dio ugovora samo ako smo s njima izričito pristali.

2. Ugovorni partner, sklapanje ugovora, popravne ustanove

Ugovor je sklopljen s Naturavetal GmbH & CO. KG.

Predstavljanje proizvoda u online trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu, već neobvezujući online katalog. Naše proizvode možete prvo staviti u košaricu za kupnju bez obveze i provjeriti svoje unose u bilo kojem trenutku prije podnošenja obvezujuće ponude, korištenjem pomoćnih sredstava za ispravljanje koja su navedena i objašnjena za to u postupku naručivanja. Klikom na gumb za narudžbu dajete obvezujuću ponudu za kupnju proizvoda koji se nalaze u košarici. Potvrda primitka vaše narudžbe bit će poslana e-poštom neposredno nakon slanja narudžbe.

Prihvatit ćemo vašu ponudu u roku od dva dana

 • slanjem obavijesti o prihvaćanju u posebnoj e-pošti ili
 • ako je primjenjivo, tako da platnu transakciju obradi naš pružatelj usluga ili odabrani pružatelj usluga plaćanja. Vrijeme obrade transakcije ovisi o dotičnom odabranom načinu plaćanja (pogledajte dolje pod "Plaćanje").


Relevantna alternativa za vas određena je prema tome koji se od navedenih događaja prvi dogodi.

3. Jezik ugovora, spremanje teksta ugovora

Jezik/jezici dostupni za sklapanje ugovora: engleski

Mi pohranjujemo tekst ugovora i prosljeđujemo Vam podatke o narudžbi i naše Opće uvjete e-poštom. Također možete pogledati tekst ugovora u našem korisničkom području za prijavu.

4. Uvjeti isporuke

Sve cijene uključuju PDV. Uz cijenu proizvoda mogu se naplatiti troškovi dostave. Više informacija o troškovima dostave možete pronaći u ponudi i u košarici.

Otpremamo robu samo na putu; preuzimanje od strane kupca nije moguće.

5. Plaćanje

Sljedeći načini plaćanja su uglavnom dostupni u našoj online trgovini:

Kreditna kartica 
Podnošenjem narudžbe istovremeno nam šaljete podatke o svojoj kreditnoj kartici. Vaša će kartica biti terećena odmah nakon slanja narudžbe.

PayPal 
Kako biste platili iznos fakture putem pružatelja usluge plaćanja PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), morate biti registrirani kod PayPala, legitimirati sami sa svojim pristupnim podacima i potvrdite instrukciju za plaćanje. Transakciju plaćanja obradit će PayPal nakon slanja narudžbe. Daljnje upute dobit ćete tijekom procesa naručivanja.

PayPal može ponuditi registriranim PayPal korisnicima dodatne modalitete plaćanja na korisničkom računu odabranom prema vlastitim kriterijima. Međutim, nemamo utjecaja na ponudu ovih modaliteta; daljnji pojedinačno ponuđeni modaliteti plaćanja utječu na vaš pravni odnos s PayPalom. Više informacija o tome možete pronaći na svom PayPal računu.

6. Pravo na otkaz

Potrošači imaju zakonsko pravo na odustajanje, kao što je opisano u uputama o pravu na odustajanje. Trgovcima se ne daje nikakvo dobrovoljno pravo na otkazivanje.

7. Zadržavanje vlasništva

Roba će ostati u našem vlasništvu do pune uplate. 
Za trgovce dodatno vrijedi: Zadržavamo vlasništvo nad robom do potpunog namirenja svih potraživanja proizašlih iz trenutnog poslovnog odnosa. Možete preprodavati rezerviranu robu u redovnom poslovanju; sva potraživanja proizašla iz ove preprodaje – bez obzira na povezivanje ili miješanje rezervirane robe s novom stavkom – dodijelit ćete nam unaprijed u iznosu iznosa fakture, a mi prihvaćamo ovaj prijenos. I dalje ste ovlašteni za naplatu potraživanja; međutim, možemo isto tako sami naplatiti potraživanja, ako ne ispunite svoje obveze plaćanja. Vrijednosne papire na koje imamo pravo oslobodit ćemo na vaš zahtjev do mjere u kojoj ostvariva vrijednost vrijednosnih papira premašuje vrijednost otvorenih tražbina za više od 10%.

8. Oštećenja tijekom isporuke

Za potrošače vrijedi sljedeće: Ako je roba isporučena s očitim oštećenjima nastalim tijekom isporuke, prijavite kvar prijevozniku i obavijestite nas bez odlaganja. Propust da podnesete pritužbu ili uspostavite kontakt ni na koji način ne utječe na vaša zakonska prava ili provedbu takvih prava, posebice vaša prava iz jamstva. Međutim, na taj način pomažete nam da ostvarimo vlastita potraživanja od prijevoznika ili osiguravatelja prijevoza.

9. Jamstvo i jamstva

9.1 Odgovornost za nedostatke

Imamo zakonsku obvezu isporučivati proizvode koji su u skladu s ovim ugovorom. Osim ako nije izričito drugačije dogovoreno u nastavku, primjenjivat će se odredbe zakonskog jamstva (odgovornost za nedostatke).

Ograničenja u vezi s trgovinama i trgovcima ("Kaufleute")

Dolje navedena ograničenja i skraćenja vremenskih razdoblja neće se primjenjivati na zahtjeve temeljene na šteti koju smo prouzročili mi, naši pravni zastupnici ili posrednici

 • u slučaju ozljede života, udova ili zdravlja
 • u slučaju namjerne ili krajnje nepažljive povrede dužnosti, kao i prijevarne namjere
 • u slučaju kršenja bitnih ugovornih obveza čije je ispunjenje preduvjet za ispravno izvršenje ugovora i na čije se poštivanje ugovorni partner može redovito pouzdati (kardinalne obveze)
 • u okviru dobrovoljnog jamstva, ako je dogovoreno, ili
 • unutar područja primjene Produkthaftungsgesetz (Zakon o odgovornosti za proizvode).


U odnosu na trgovce samo naše vlastite specifikacije i opisi proizvoda proizvođača uključeni u ugovor smatraju se dogovorom o kvaliteti robe; nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost za javne izjave proizvođača ili druge reklamne izjave. Za trgovce rok zastare zahtjeva za nedostatke novoproizvedene robe je godinu dana od prijenosa rizika. Prethodna rečenica ne odnosi se na predmet koji je korišten za građevinu u skladu s uobičajenom uporabom i uzrokovao je nedostatak zgrade. Prodaja rabljene robe podliježe isključenju bilo kakvog jamstva. Zakonski rokovi zastare za pravo na regres prema § 445a BGB (Njemački građanski zakonik) ostaju nepromijenjeni.

Odredbe za trgovce ("Kaufleute" u skladu s HGB - njemačkim trgovačkim zakonikom)

Među trgovcima ("Kaufleute") primjenjuje se obveza pregleda i obavještavanja o nedostacima propisana u § 377 HGB (Njemački trgovački zakonik). Ako ne date obavijest kako je tamo propisano, roba će se smatrati odobrenom, osim ako nedostatak nije bio prepoznat tijekom pregleda. Ovo ne vrijedi ako smo prijevarom sakrili kvar.

Dobrovoljna jamstva i korisnička služba

Informacije o svim dodatnim dobrovoljnim jamstvima koja se mogu primijeniti i njihovim točnim uvjetima mogu se pronaći uz proizvod i na posebnim stranicama s informacijama u online trgovini.

9.2 Jamstva i korisnička služba

Informacije o svim dodatnim jamstvima koja se mogu primjenjivati i njihovim točnim uvjetima mogu se pronaći uz proizvod i na posebnim stranicama s informacijama u online trgovini.

10. Odgovornost

U svakom slučaju ćemo biti odgovorni bez ograničenja za potraživanja zbog štete koju smo prouzročili mi, naši pravni zastupnici ili pravni agenti 

 • za ozljede života, udova ili zdravlja
 • za namjerno ili krajnje nemarno kršenje dužnosti
 • za jamstvene obveze, gdje je dogovoreno
 • u onoj mjeri u kojoj je područje primjene Zakona o pravima potrošača iz 2015. otvoreno
 • u odnosu na bilo koju drugu odgovornost, uključujući bilo koju odgovornost prema zakonodavstvu o prodaji robe ili pružanju usluga, koja se mjerodavnim zakonom ne može isključiti ili ograničiti. 


Za kršenje materijalnih ugovornih obveza, čije ispunjenje uopće čini mogućim ispravno izvršenje ugovora i na koje se ugovorne strane općenito mogu pouzdati i vjerovati da će ih ispuniti, uslijed lakšeg nemara od strane nas, naših pravnih zastupnika ili pravnih agenata , iznos odgovornosti ograničen je na predvidljivu štetu u trenutku sklapanja ugovora, čije se nastanak u pravilu mora predvidjeti. Ceteris paribus, zahtjevi za naknadu štete su isključeni.

11. Online rješavanje sporova

Europska komisija osigurava platformu za online rješavanje sporova (ODR) kojoj se može pristupiti na https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Nismo obvezni niti voljni sudjelovati u postupcima rješavanja sporova pred tijelom za rješavanje sporova.

12. Završne odredbe

Ako ste trgovac, primjenjuje se njemački zakon, uz izuzetak UN-ove konvencije o prodaji.

Ako ste "Kaufmann" u smislu Njemačkog trgovačkog zakonika (HGB), pravna osoba javnog prava ili poseban javnopravni fond, isključiva pravna nadležnost za sve sporove iz ugovornih odnosa između nas i vas je naš registrirani ured.