Pretraga
Moj Naturavetal
Tražite na Naturavetal.hr

Opći uvjeti poslovanja tvrtke Naturavetal GmbH & Co. KG

 1. Područje primjene

Ovi Opći uvjeti poslovanja (OUP) primjenjuju se na sve narudžbe Potrošača i Poduzeća nastale putem internetske trgovine Naturavetal-a. Potrošač jest svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u pretežito nekomercijalne i svrhe koje nisu vezane uz njegovu samostalnu profesionalnu djelatnost. Poduzeće jest fizička ili pravna osoba ili pravno partnerstvo koje u zaključivanju pravnog posla djeluje u okviru svoje komercijalne ili samostalne profesionalne djelatnosti. Ovi OUP primjenjivi su na Poduzeća i u budućim poslovnim odnosima bez potrebe za upućivanjem na isto. U slučaju da Poduzeće odabere primjenjivati suprotne ili dopunske OUP, primjenjivost istih se odbacuje. Takvi OUP smatrat će se dijelom ugovora samo uz izričiti prethodni pristanak Naturavetal-a. 

 1. Ugovorne strane, sklapanje Ugovora

Kupoprodajni ugovor sklapa se s Naturavetal GmbH & CO. KG. Prikaz proizvoda u internetskoj trgovini ne predstavlja pravno obvezujuću ponudu nego neobvezujući internetski katalog. Stavljanje proizvoda u košaricu neće se smatrati obvezujućim. Odnosne unose moguće je ispravljati za trajanja procesa naručivanja korištenjem predviđenih i pojašnjavajućih alata provjere sve do slanja obvezujuće narudžbe. Klikom na gumb 'Naruči' šalje se obvezujuća narudžba proizvoda koji se u danom trenutku nalaze u košarici. Potvrda primitka narudžbe dostavlja se putem e-pošte neposredno nakon slanja narudžbe. Trenutak sklapanja Ugovora ovisi o odabranom načinu plaćanja:

- po fakturi ili izravnim terećenjem (SEPA): Naturavetal prihvaća Narudžbu slanjem Izjave o prihvaćanju putem zasebne poruke e-pošte odnosno isporukom robe u roku od dva dana.

- po predračunu: Naturavetal prihvaća Narudžbu slanjem Izjave o prihvaćanju putem zasebne poruke e-pošte s podacima za plaćanje.

- putem PayPal-a: Tijekom procesa naručivanja Potrošač biva preusmjeren na internetsku stranicu PayPal-a na kojoj je potrebno unijeti podatke za plaćanje i potvrditi nalog za plaćanje. Po potvrdi Narudžbe u internetskoj trgovini Naturavetal-a, PayPal-u se šalje zahtjev za pokretanjem transakcije plaćanja, čime se prihvaća Ponudu Potrošača.

 1. Jezik Ugovora, pohrana teksta Ugovora

Jezik Ugovora jest njemački. Naturavetal čuva tekst Ugovora, a Potrošaču putem e-pošte dostavlja podatke o Narudžbi te OUP. Tekst Ugovora dostupan je po prijavi Kupca na korisnički račun na našoj internetskoj stranici. 

 1. Uvjeti isporuke

Navedenim cijenama proizvoda dodaje se troškove dostave. Iznosi troškova navode se kod ponuda. Dostava isključivo putem transportne rute. Podizanje robe nije moguće.

 1. Plaćanje

Plaćanje po predračunu:
Nakon narudžbe primit ćete upute za plaćanje. Narudžbu šaljemo neposredno nakon primitka uplate na naš bankovni račun.

Paypal:
Plaćajte jednostavno i brzo svojim PayPal računom. Nakon primitka uplate odmah šaljemo pošiljku (isti dan ili u roku od najviše 2 radna dana).

Kreditne kartice:
Plaćate unaprijed Visa ili MasterCard karticom. Svi osobni podaci prenose se SSL-kriptirani. Šaljemo odmah nakon uplate (isti dan ili u roku od najviše 2 radna dana).

 1. Zadržavanje prava vlasništva

Roba ostaje vlasništvo Naturavetal-a do isplate punog iznosa. Na Poduzeća je primjenjivo i sljedeće: Naturavetal zadržava vlasništvo nad robom do podmirenja svih potraživanja koja proizlaze iz tekućeg poslovnog odnosa. Poduzeće robu nad kojom se zadržava vlasništvo smije preprodati u redovnom poslovanju; sva potraživanja koja proizlaze iz takve preprodaje – neovisno o povezanosti s ili miješanju takve robe s novom stavkom – unaprijed se ustupaju Naturavetal-u u visini iznosa računa, a Naturavetal prihvaća takvo ustupanje. Poduzeće ima pravo prikupiti potraživanja, no isto pravo zadržava i Naturavetal u slučaju da Poduzeće ne podmiri svoje obveze plaćanja.

 1. Oštećenje robe u prijevozu

Robu isporučenu s oštećenjima nastalim u prijevozu potrebno je u najkraćem roku reklamirati kurirskoj službi te o istome ujedno obavijestiti Naturavetal. Propuštanje pravodobne reklamacije i obavještavanja neće imati pravne posljedice po zakonska prava Potrošača i njihovu provedbu, a ponajmanje jamstvena prava. Naturavetal će na osnovi eventualne obavijesti Potrošača moći svoja potraživanja postaviti prema kurirskoj službi odnosno osiguravajućoj kući. 

 1. Jamstvo i garancije

Osim ako nije drugačije definirano, primjenjuju se zakonska jamstvena prava. Rok zastare za reklamaciju rabljene robe za Potrošača jest jedna godina od datuma dostave robe. Rok zastare za reklamaciju rabljene robe za Poduzeća jest jedna godina od prijenosa rizika. Zakonski rokovi zastare za regresni zahtjev iz čl. 478 Građanskog zakonika (njem. BGB) ostaju nepromijenjeni. Za Poduzeća sporazum o prirodi robe podrazumijeva samo one podatke Naturavetal-a i opise proizvoda proizvođača koji su uključeni u Ugovor. Naturavetal ne snosi odgovornost za javne izjave proizvođača ili druge reklamne izjave. U slučaju manjkave robe Naturavetal će Poduzećima pružiti jamstvo po vlastitom izboru u obliku otklanjanja manjka (popravak) ili dostavom odnosne robe bez manjka (zamjena).

Gore navedena ograničenja i skraćenje rokova ne primjenjuju se na naknadu štete uzrokovane od strane Naturavetal-a, njegovih zakonskih predstavnika ili zastupnika smrću, tjelesnom ozljedom ili drugim narušavanjem zdravlja, namjernom ili povredom obaveza iz krajnje nepažnje ili iz nepoštene namjere ili povredom bitnih ugovornih obaveza čije ispunjenje omogućuje uredno izvršenje ugovora i na pridržavanje kojih se druga ugovorna strana razumno može osloniti (kardinalne obaveze) u okviru jamstvenog obećanja ako je dogovoreno ako je područje primjene Zakona o odgovornosti proizvođača za stvar s nedostatkom otvoreno.

Informacije o eventualnim dodatno primjenjivim garancijama i uvjetima istih navedene su uz proizvod i na posebnim stranicama s informacijama u internetskoj trgovini. Služba za klijente: Naša Služba za klijente dostupna je za pitanja, reklamacije i pritužbe od ponedjeljka do petka u vremenu od 8:00 do 16:30 +49 0541 760 266 760 te putem e-pošte na info@naturavetal.de.

 1. Odgovornost

Naturavetal bez ograničenja odgovara za naknadu štete uzrokovanu od strane Naturavetal-a, njegovih zakonskih predstavnika ili zastupnika smrću, tjelesnom ozljedom ili drugim narušavanjem zdravlja, namjernom ili povredom obaveza iz krajnje nepažnje ili iz nepoštene namjere ili u okviru jamstvenog obećanja (ako je isto dogovoreno) ili ako je područje primjene Zakona o odgovornosti proizvođača za stvar s nedostatkom otvoreno.

Kod povrede bitnih ugovornih obaveza čije ispunjenje omogućuje uredno izvršenje ugovora i pridržavanje kojih druga ugovorna strana razumno može očekivati (kardinalne obaveze) uslijed običnog nemara Naturavetal-a, njegovih zakonskih predstavnika ili zastupnika, odgovornost za naknadu štete ograničena je u iznosu štete predvidivom u trenutku sklapanja Ugovora, a s čijom je pojavom za računati. Ostali zahtjevi za naknadom štete su isključeni.

 1. Rješavanje sporova

Europska komisija nudi platformu za rješavanje sporova putem interneta.
Platforma je dostupna ovdje:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naturavetal nije u obvezi niti iskazuje volju sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred Odborima za arbitražu u potrošačkim sporovima.

 1. Završne odredbe

Na Poduzeća se primjenjuje njemačko pravo uz izuzetak Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Za trgovce u smislu Trgovačkog zakonika (njem. HGB), pravne osobe javnog prava i posebne fondove javnog prava isključivo mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ugovornog odnosa između Naturavetala i druge ugovorne strane jest registrirano mjesto poslovanja Naturavetal-a.

Click Here
Naturavetal Logo
Naš bilten s vrijednim savjetima i informacijama o novostima Prijavite se brzo i jednostavno na naš bilten! Informirat ćemo Vas o našim novostima o prirodnoj i zdravoj hrani za pse i vrsti primjerenoj hrani za mačke, ali i dati Vam vrijedne savjete o ishrani i držanju životinje – za dug, zdrav i vitalan život Vašeg psa i Vaše mačke.